Precoce D’ Argenteuil
|

Precoce D’ Argenteuil

Κωδικός προϊόντος: 3102 Σπείρετε τον Μάρτιο – Ιούνιο απευθείας στο χωράφι σε σειρές ή αραιά εδώ κι εκεί σε έδαφος καλά θρυμματισμένο και αποστραγγισμένο. Μόλις είναι εφικτό αραιώστε 10εκ. γύρω-γύρω από το φυτό. Τα ριζώματα είναι έτοιμα προς μεταφύτευση μετά από περίπου 12 μήνες. Διαλέξτε μια προσήλια περιοχή στον κήπο – χωράφι και το φθινόπωρο προετοιμάστε…