Ειδική Θρέψη

 
  • Βιοδιεγέρτες της ανάπτυξης των φυτών
  • Κατάλληλα και για τη βιολογική γεωργία
  • Άμεση τροφή
Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες φυτωριούχους, παραγωγούς και διαθέτουμε διαφυλλικά λιπάσματα και οργανικούς βιοδιεγέρτες, βασισμένα σε αμινοξέα και ολιγοπεπτίδια που αφομοιώνονται εύκολα και γρήγορα.
Είναι κατάλληλα για χρήση και στη βιολογική και στη συμβατική γεωργία. Έχουν ευρωπαϊκή πιστοποίηση και αναγνωρίζονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ