Ζίννια Γίγας California Κόκκινη – Zinnia California Rossa

Κωδικός προϊόντος: N81564

Ετήσιο φυτό κατάλληλο για παρτέρια ψηλά ή χαμηλά και πρασιές, αλλά και ως λουλούδι που κόβεται για ανθοστολισμό σε βάζο.

Ύψος φυτού έως 90εκ.

Σπορά από Μάρτιο έως Μάιο.
Ανθοφορία από Ιούνιο έως Οκτώβριο.