Κατιφές χαμηλός – Tagete nano

Κωδικός προϊόντος: N81560

Ετήσιο φυτό κατάλληλο για παρτέρια και για περβάζια είτε χαμηλά είτε ψηλά.

Ύψος φυτού έως 25εκ.

Σπορά από Μάρτιο έως Μάιο.
Ανθοφορία από Μάιο έως Οκτώβριο.