Κατιφές χαμηλός διπλός κίτρινος – Tagete nano doppio giallo

Κωδικός προϊόντος: N81559

Ετήσιο φυτό κατάλληλο για παρτέρια και για περβάζια είτε χαμηλά είτε ψηλά.

Ύψος φυτού έως 30εκ.

Σπορά από Μάρτιο έως Μάιο.
Ανθοφορία από Μάιο έως Οκτώβριο.