Ινδοκάρδαμο χαμηλό – Nasturzio nano

Κωδικός προϊόντος: N81548

Ετήσιο φυτό διακοσμητικό και συμπαγές. Κατάλληλο για παρτέρια, περβάζια και βραχόκηπους. Ανθεί επανηλειμμένα.

Ύψος φυτού έως 30εκ.

Σπορά από Φεβρουάριο έως Μάιο.
Ανθοφορία από Μάιο έως Οκτώβριο.