Δίσκος 52,5 x 30,5 x 35cm

Δίσκος 52,5×30,5x35cm χωρίς τρύπες για τον δίσκο Β11126

κωδ.Β11117