Αουμπριέτα – Aubretia Porpora

Κωδικός προϊόντος: N81527

Πολυετές φυτό κατάλληλο για παρτέρια και για περισσότερο χρώμα! Ιδανικό για βραχόκηπους αλλά και για πόρτες και πηγάδια.

Ύψος φυτού έως 25 εκ.
Σπορά από Ιανουάριο έως Ιούνιο.
Ανθοφορία από Ιούλιο έως Οκτώβριο.